Låsöppningar Solna

Hur noggrann och försiktig du än är så kommer du med allra största sannolikhet behöva ringa efter en låssmed för att öppna din dörr någon gång i livet. Vi på Låssmed Solna har sett det mesta: utelåsta Draculas efter Halloweenfester, stressade affärsmänniskor som brutit av nyckeln mitt i brådskan och trötta hundägare som stängts ute efter Fidos sista kvällspromenad.

Det går på en sekund att bli utelåst och kan ske precis när som helst på dygnet. Av den anledningen har vi en jourservice så att du alltid ska kunna kontakta oss. Vi kommer på en gång och snart är du inne igen!

Olika sorters låsöppningar

Det finns många olika anledningar till att ett lås måste öppnas av en professionell låssmed. Ett av de vanligaste skälen är att en person helt enkelt tappat bort sina nycklar och det inte finns tillgång till reserv. Efter att låset är öppnat så kommer du förmodligen behöva byta ut låset om det inte råkar vara så att nycklarna ligger inne i hemmet. Du vill ju inte riskera att nycklarna hamnar i fel händer!

En annan, mycket vanlig anledning till att du kan behöva få ditt lås öppnat av oss på Låssmed Solna är att du stängt dörren med nyckeln i på insidan. Det här är också mycket vanligt och sker ofta när människor är trötta eller lite stressade. En låssmed kan i de flesta fallen klara av även det här problemet utan att förstöra låset. Eftersom det här inte är frågan om nycklar som tappats bort så behöver du inte byta ut låset efteråt. Däremot kan det vara aktuellt att göra det om det skett flera gånger – då kan det vara värt att byta till en modell som inte låser dörren automatiskt när den går igen. Välj istället ett lås där nyckeln måste vridas om men tänk på att aldrig lämna dörren olåst.

Att bryta nyckeln i dörren är ett annat vanligt tillfälle där låssmed måste tillkallas. Våra duktiga låstekniker kan få upp även dessa lås utan större problem, men ibland kan nyckeln ha fastnat så illa att hela låset måste bytas ut.

Tröga lås eller lås som hakar upp sig helt är ett problem som vanligtvis uppstår när ett lås är mycket gammalt eller har börjat rosta. Vi låssmeder rekommenderar alltid att du kontaktar oss så fort ett lås krånglar då det brukar bli värre ganska snabbt. Ett lås som fastnat så illa att vi behöver genomföra en låsöppning är oftast i såpass dåligt skick att det måste bytas ut.

Vad händer sedan?

Efter att Låssmed Solna hjälpt dig komma in igen bör du fundera på om du behöver byta lås eller inte. Som du redan sett finns det vissa fall då det närmast är ett måste, till exempel om det gått sönder eller om du tappat bort dina nycklar, medan det inte behövs i andra. Vi arbetar med många olika typer av lås och är måna om att du ska ha den bästa lösningen, till exempel mekaniska eller elektroniska lås, lås som går igen av sig själva eller som kräver att du vrider om nyckeln manuellt.